Een onderneming en echtscheiding: Waar moet u aan denken?

Datum: 28 februari 2018 | Categorie: Echtscheiding

Scheiden onderneming

Heeft u samen een onderneming, bent u een ondernemer of bezit uw ex-partner een onderneming? Dan komt er veel kijken bij een echtscheiding. Om u te helpen met de complexe situatie hebben wij een aantal belangrijke zaken opgeschreven waar u rekening mee moet houden. Waar moet u aan denken als u gaat scheiden en een onderneming in het spel is? Lees het hier:

1. Huwelijksvorm

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, of een geregistreerd partnerschap heeft zonder voorwaarden, is de kans groot dat het bedrijf volledig onder het te verdelen vermogen valt. Dit hangt ook af van de bedrijfsvorm. Bent u met uw ex wel (huwelijkse) voorwaarden overeengekomen, dan is het bedrijf vaak het eigendom van een van beiden. 

In de voorwaarden kan dan bijvoorbeeld een verrekenbeding zijn opgenomen. Dat is een afspraak om inkomsten en/of vermogen met elkaar te verrekenen.

2. Bedrijfsvorm

Heeft u een eenmanszaak en bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is het bedrijf van zowel u als u ex en zal de (waarde van de) onderneming bij de scheiding dus ook verdeeld moeten worden. Dit geldt ook als u samen een vof heeft en er geen andere firmanten zijn. Als die er wel zijn, wordt alleen jullie deel van de vof verdeeld.

Een andere optie is dat u samen een b.v. heeft. In dat geval kunnen de aandelen in twee gelijke delen gesplitst worden of kan de ene partner de ander uitkopen. Bij een b.v. spelen soms ook andere factoren een rol, zoals het belang van andere aandeelhouders.

3. Waarde van het bedrijf

Meestal wordt het bedrijf zelf niet verdeeld bij een scheiding, maar de waarde ervan wel. De waardebepaling is een complexe berekening. Deze is gebaseerd op onder andere:

  • Schulden en bezittingen
  • Jaarcijfers
  • Marktomstandigheden
  • Toekomstverwachtingen

De ex-partners kunnen het regelmatig niet direct eens worden over de waardebepaling. Er is dan sprake van botsende belangen: de ondernemer wil dat zijn zaak zo laag mogelijk gewaardeerd wordt, terwijl de ex het tegenovergestelde voor ogen heeft. Veel stellen die in scheiding liggen, schakelen voor de waardebepaling daarom een objectieve partij in.

4. Continuïteit van het bedrijf

De emoties kunnen tijdens een echtscheidingsprocedure hoog oplopen. Het bedrijf wordt dan soms gebruikt als pressiemiddel om zoveel mogelijk geld aan de ander te onttrekken. Maar niemand heeft er belang bij als de zaak failliet gaat en de inkomsten wegvallen. Voor de rechter staat de continuïteit van de onderneming dan ook voorop. Een onderneming mag dus door een scheiding niet in financieel zwaar weer komen, ook niet als de helft van de waarde aan de andere partner toebehoort. Er zullen dan andere afspraken gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld over een afbetaling op de lange termijn.

5. Alimentatie

Het alimentatiebedrag is afhankelijk van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige. Bij een ondernemer is het bepalen van die draagkracht soms lastig, omdat niet altijd duidelijk is hoeveel inkomsten hij of zij heeft.

Het is in ieder geval niet verstandig om als partner het onderste uit de kan te eisen. Als de zaak na een betaling aan de andere partner geen reserves meer heeft en in de problemen komt, pakt dit ook voor uw ex verkeerd uit. En in het verlengde is dat weer ongunstig voor u: een failliete ondernemer kan immers geen alimentatie betalen. Het is dus voor iedereen goed als het bedrijf winstgevend blijft.

6. Pensioen

De ex-partner van een ondernemer heeft recht op de helft van de pensioenrechten die tijdens het huwelijk in eigen beheer zijn opgebouwd, tenzij het tegendeel specifiek in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant is opgenomen. En na de echtscheiding moeten de pensioenrechten worden afgestort bij een pensioenverzekeraar.

Deze verplichte afstorting slaat een flink gat in de begroting van uw onderneming, maar u kunt er weinig tegen beginnen. Als het voortbestaan van het bedrijf er aantoonbaar door in gevaar komt, kan er eventueel wel een uitzondering op deze regel worden gemaakt.

Meer lezen?

Meer lezen over scheiden en ondernemerschap? U vindt meer informatie op onderstaande pagina’s:

Mediation bij echtscheiding met een eigen onderneming

Is er een eigen onderneming in het spel en wilt u kiezen voor mediation tijdens de echtscheiding? Dan is Lei van Roekel de aangewezen mediator voor u. Lei staat mensen met een eigen onderneming bij tijdens de scheidingsprocedure. Inmiddels heeft hij jarenlange ervaring in het bemiddelen bij complexe vraagstukken met diverse belangen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van mediation voor ondernemers die willen scheiden? Vraag voor het scheiden in Breda een kennismakingsgesprek aan met onze deskundige mediators.

Gratis kennismakingsgesprek aanvragen