Goedkoper dan 2 advocaten
Uurtarief of vaste prijs
Vertrouwelijk en ervaren
Particulier en zakelijk

Mediation Breda

Mediation Breda

Melchior Mediation in Breda is gespecialiseerd in mediation en advisering op het gebied van conflicten.

Mediation (conflictbemiddeling) is een snelle, informele procedure, waarbij onder deskundige begeleiding naar een oplossing van een particulier of zakelijk conflict wordt gezocht:

 • Het is een vrijwillige procedure en u kunt desgewenst tussentijds uitstappen.
 • U raakt tijdens de mediation niet verstrikt in juridische procedures.

Oplossing voor uw conflict

Mediation Breda

Hoe werkt mediation?

Melchior Mediation in Breda is gespecialiseerd in mediation en advisering op het gebied van conflicten.

Onder begeleiding van een professionele, onafhankelijke mediator lost u uw conflict met de andere partij in één of meerdere gezamenlijke gesprekken op. Melchior Mediations helpt u om een verstoorde persoonlijke of zakelijke relatie te herstellen. bij ons. Wij helpen u graag om weer tot het niveau te komen waarop jullie kunnen onderhandelen en uw conflict te regelen.

Beide partijen gaan op een andere wijze met elkaar gaan communiceren. De mediation leidt vaak tot een duurzaam herstel van onderlinge betrekkingen.

De mediator leidt of begeleidt de mediation gesprekken. Verder geeft hij sturing aan de communicatie en de voortgang van de mediation.

Alle partijen komen bij het begin van het mediation traject overeen dat zij zich zullen houden aan de randvoorwaarden of spelregels van de mediation. Belangrijk is onder meer dat deelname aan de mediation vrijwillig is. Ieder van de deelnemers krijgt de mogelijkheid om zijn of haar standpunten en belangen uit te leggen. De mediator kan vragen om verduidelijking en meer de diepte ingaan. Hierdoor worden de belangen van partijen sneller zichtbaar worden. En er kan gemakkelijker onderhandeld worden. Een ervaren, deskundige mediator kan bij in deze nieuwe onderhandelingsfase goed ondersteunen. Hij stuurt de onderhandelingen en kan helpen bij het zoeken naar creatieve oplossingen. Uiteraard kunnen de wederzijdse advocaten of juridisch adviseurs geraadpleegd worden. Het belangrijkste is dat alle partijen achter de uiteindelijke oplossing van het conflict staan.

Voordelen mediation

WIN-WIN / WERKBARE OPLOSSING

Het grootste voordeel van mediation is dat alle partijen achter de uiteindelijke oplossing van het conflict staan. De conflictpartijen gaan zélf op zoek gaan naar een werkbare oplossing. Het conflict niet overgedragen aan een arbiter of rechter die een beslissende uitspraak moet doen. Mediation geeft ruimte voor het gezamenlijk zoeken naar een win-win resultaat.

LAGERE KOSTEN / SNELLER

In de meeste gevallen er slechts één mediator nodig  is en partijen delen vaak de kosten. Hierdoor zijn er lagere kosten bij mediation.

Mediation leidt relatief snel, vaak binnen 1 of 2 gesprekken, tot een uitkomst.

Echtscheiding en mediation Breda

Gaat u scheiden in Breda en omstreken en bent u op zoek naar de juiste ondersteuning? Bij Melchior Mediations besteden we  aandacht aan de financiele en emotionele kant van de echtscheiding. Een gelijke behandeling van beide partijen is belangrijk en alle belangen krijgen voldoende aandacht.

Onze begeleiding is erop gericht om partijen uiteindelijk zonder strijd door het proces te loodsen. Alle mogelijke oplossingen komen aan de orde om een conflict definitief uit de wereld helpen. Onze mediators zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediation Federatie Nederland: Kwaliteitsregister Mediators

Wanneer mediation?

Mediation is bruikbaar in alle conflictsituaties waarin de betrokken partijen de onderlinge wil en de juridische ruimte hebben om tot een oplossing te komen. Mediation wordt onder meer toegepast bij:

 • Echtscheidingen
 • Familieconflicten zoals familieruzies of ruzies over de verdeling van de erfenis
 • Arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer, tussen werknemers onderling of tussen directie en ondernemingsraad
 • Handelsconflicten over contracten of de uitleg van overeenkomsten
 • Interculturele conflicten
 • Bedrijfsconflicten binnen (overheids)organisaties of bij een bedrijfsovername
 • Geschillen tussen overheid en burger
 • Impasses tussen klant en leverancier
 • Problemen tussen zorgverlener en patiënt
 • Incassogeschillen
 • Buurgeschillen

Meer informatie

Neem voor meer informatie over mediation contact op met Melchior Mediation uit Breda. We zijn gevestigd in de Watertoren aan de Wilhelminasingel 19. Wij helpen u graag om uw conflict op een voor alle partijen aanvaardbare manier op te lossen.