Goedkoper dan 2 advocaten
Uurtarief of vaste prijs
Vertrouwelijk en ervaren
Particulier en zakelijk

Interculturele conflicten

In de huidige maatschappij komen steeds vaker mensen uit verschillende landen en culturen met elkaar in contact. Zij zijn steeds vaker op elkaar aangewezen in hun leefomgeving of in het bedrijf waar zij met elkaar werken. Het is van belang dat deze contacten met zo min mogelijk problemen verlopen.

Ook bij cultuurverschillen kan mediation u verder helpen

U verder helpen

Intercultureel

Culturen

Tussen verschillende culturen kan een communicatieprobleem ontstaan. Mensen hebben het gevoel dat ze elkaar, ondanks verschillende pogingen, niet goed begrijpen. Het lijkt of de communicatie wordt verstoord door een soort filter. Elke cultuur heeft een ander soort ‘mentale software’. Deze mentale software hebben we als klein kind aangeleerd en is zo vanzelfsprekend dat we er ons niet meer van bewust zijn. Het zijn onze eigen normen en waarden waarop onze bewuste en meer oppervlakkige cultuuruitingen zijn gebaseerd.

Cultuurverschillen

Wanneer mensen uit verschillende culturen met elkaar in contact komen en samenwerken, kunnen zij hun best doen om symbolen en rituelen van elkaar te begrijpen en te leren. Men leert de juiste woorden zeggen op het juiste moment, wanneer en hoe men elkaar groet, waar en wanneer men elkaar cadeautjes geeft enzovoort.

Maar is het waarschijnlijk dat mensen ook de achterliggende waarden herkennen of aanvoelen? Nee, dat is niet het geval! In een vreemde cultuur wordt ‘de bezoeker’ in mentaal opzicht weer een kind dat de meest eenvoudige dingen opnieuw moet leren. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, machteloosheid en vijandigheid.

Interculturele conflicten

Cultuurverschillen leiden regelmatig tot communicatieproblemen en conflicten. Om spanningen te voorkomen nemen organisaties vaak liever mensen aan die gemakkelijk zijn in te passen binnen de organisatie. Ze vermijden daarmee confrontaties.

Kansen

Bij serieuze aandacht voor diversiteit zijn er vaak echter meer ‘kansen’ dan ‘bedreigingen’. Investeren in diversiteit draagt bij aan het oplossen van vraagstukken als ziekteverzuim, uitstroom en ongewenste omgangsvormen. Verder kan diversiteit bijdragen aan een verbeterde concurrentiepositie op de arbeids- en afzetmarkt.

Diversiteit kan leiden tot interculturele conflicten maar deze hoeven geen negatief effect te hebben als er op de juiste manier mee wordt omgegaan.

Gespecialiseerde mediators

Conflicten die voortkomen uit cultuurverschillen vragen om een specifieke aanpak. Melchior Mediations in conflictmanagement heeft de nodige kennis en expertise in huis om bij deze conflicten te bemiddelen.

Mediator Paulette van Diesen van Melchior Mediations is gespecialiseerd in de islam. Dit komt goed van pas bij bemiddeling van conflicten waar betrokkenen een islamitische achtergrond hebben.

Gratis intake

Heeft uw bedrijf of organisatie te maken met interculturele conflicten? Neem dan gerust contact met ons op. Onze mediation kan de oplossing bieden!