Goedkoper dan 2 advocaten
Uurtarief of vaste prijs
Vertrouwelijk en ervaren
Particulier en zakelijk

Conflictmanagement maatwerk

Een visie op conflictmanagement bespaart een bedrijf of organisatie jaarlijks veel tijd en geld. Het biedt ruimte voor ontwikkeling van de medewerkers, brengt het ziekteverzuim omlaag, draagt zorgt voor een prettige werksfeer en verhoogt de productiviteit. Het conflictvaardig maken van mens en organisatie kan ruimte scheppen voor groei, innovatie en creativiteit.

Ervaar ons maatwerk

Etnische code

Toepasbaarheid conflictmanagement & Community Processing

Als bedrijf of organisatie kunt u conflictmanagement zowel intern als extern toepassen, onder meer bij:

  • Geschillen met toeleveranciers
  • Geschillen met zakenpartners
  • Klachten van klanten
  • Klachten van werknemers
  • Arbeidsconflicten
  • Beslissingsprocessen binnen teams
  • Beslissingsprocessen binnen het bestuur

Als gemeente of overheidsorganisatie kunt u Community Processing toepassen, onder meer bij:

  • Spanningen en (potentiele) met multi-stakeholders, zoals bewoners, betrokken ondernemers etceteraa.

Maatwerk

Lei van Roekel van Melchior Mediations heeft een fiscaal juridische achtergrond en heeft in de loop van zijn carrière voor de richting mediation en conflictmanagement gekozen. Inmiddels heeft hij meer dan 20 jaar ervaring en vele complexe mediations en vraagstukken met verschillende en aanzienlijke belangen begeleid.

Intake

Melchior Mediations kan op verschillende escalatieniveaus ondersteunen. Tijdens een intake analyseren de specialisten van Melchior samen met de partijen de essentie van het conflict, hoe het is ontstaan, welke wederzijdse belangen er zijn en welke oplossingrichtingen er zijn. Na een heldere inventarisatie begeleiden zij de processen naar het maken van concrete afspraken. Hierbij staan onafhankelijkheid, oplossingsgerichtheid en zelfbeschikking voorop.

Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak als u benieuwd bent naar wat Melchior Mediations voor u kunnen betekenen. Of lees hieronder eerst meer over hun expertise.

Expertisegebieden

Zakelijke mediation

Het vanuit zelfbeschikking oplossen van een zakelijk conflict door als onpartijdige en onafhankelijke bemiddelaar te kijken naar de wederzijdse en gemeenschappelijke belangen.

Community Processing

We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een veranderd tijdperk. De maatschappij grijpt steeds meer naar regels en dit werkt juist averrechts.

In het domein van overheden en grote maatschappelijke organisaties die te maken habben met steeds meer ongenoegen van de gebruikers is het noodzakelijk dat er een nieuwe route wordt ingeslagen via Community Processing. Centraal hierbij staat dat verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid bij elkaar horen. In de Nieuwe Route beslissen alle betrokkenen samen wat er nodig is on de situatie te verbeteren. Daardoor krijgen de juiste mensen beslissingsbevoegdheid en nemen zij hun verantwoordelijkheid. Dit leidt niet alleen tot betere uitkomsten, maar ook tot een verlichting van de professionele zorg.

Proactief conflictmanagement

De conflictvaardigheid van de organisatie vergroten door middel van trainingen en workshops met vernieuwing en innovatie als gevolg.

Vertrouwelijk onderzoek

Met toestemming van alle betrokkenen de essentie van een bedrijfsconflict onderzoeken en analyseren. Het resultaat is een advies voor een oplossingsgerichte aanpak van een conflict.

Procesbegeleiding

Het als onafhankelijke professionals ondersteunen en begeleiden van ingewikkelde besluitvormingsprocessen.

Boardroom counseling

Het adviseren en begeleiden van de directie bij het ontwikkelen van draagvlak voor beslissingen die escalatie van een conflict moeten voorkomen.

Arbitrage

Een vorm van conflictoplossing waarbij een geschil wordt voorgelegd aan een onafhankelijk arbiter.

Bindend advies

Een vorm van conflictoplossing waarbij partijen gezamenlijk een derde als bindend adviseur vragen om een voor hen bindende beslissing te nemen over een bepaald geschil.

Contact

Als u wilt weten wat Melchior Mediations voor uw organisatie of bedrijf kunnen betekenen op het gebied van conflictmanagement, neem dan gerust contact op voor het maken van een afspraak. Zij denken graag met u mee.