Gevolgen echtscheiding voor IB-ondernemer

Datum: 10 februari 2017 | Categorie: Echtscheiding

Echtscheiding IB-ondernemer

De gevolgen van een echtscheiding voor een IB-ondernemer kunnen extreem zijn. Sommige bedrijven doorstaan een echtscheiding niet, dit kan komen door financiële of praktische zaken.

Meestal loopt het qua afrekenen wel los. Als er sprake is van een zogenaamde man-vrouw VOF, zijn er 2 belangrijke groepen te onderscheiden, hieronder een overzicht:

  1. Huwelijkse voorwaarden: stel dat de man met de onderneming doorgaat en de vrouw ermee stopt. De vrouw staakt haar aandeel in de onderneming en de man koopt dit aandeel van zijn ex.De vrouw moet over de stakingswinst en de vrijval van haar oudedagsreserve afrekenen met de Belastingdienst. Er zijn diverse faciliteiten die de uiteindelijke belastingheffing kunnen beperken, hierbij kunt u denken aan (stakingsaftrek,
    MKB winstvrijstelling, doorschuifregeling en de mogelijkheid om een lijfrente aan te kopen).
  2. Gemeenschap van goederen: door de scheiding wordt het gehele vermogen ontbonden en gesplitst. Als één partner doorgaat met de onderneming, moet hij verplicht de boekwaarden en FOR van de andere partner overnemen, de verplichte doorschuiving.Er moet wellicht worden afgerekend over stille reserves die aan de onderneming worden getrokken. Op deze stakingswinst kunnen alle stakingsfaciliteiten worden toegepast, edoch niet de stakingsaftrek. Bij een scheiding ontstaat er dan altijd discussie over de waarde van onttrokken activa en de belastingclaim die de voortzettende partner overneemt.

In de gesprekken die we met cliënten voeren is het belangrijk om de persoonlijke situatie goed in kaart te brengen.

Waar moet u rekening mee houden bij een scheiding?

Eigen bedrijf en scheiden? Er zijn een aantal zaken waarbij u rekening moet houden wanneer u een onderneming heeft en een echtscheiding wil aanvragen.

De zaak

Met betrekking tot de zaak is het niet zo vanzelfsprekend dat u die overneemt.

De eerste vraag die u uzelf moet stellen is: Wat is er afgesproken met betrekking tot het recht van voortzetting van de ondernemingen. Hebben jullie een firmacontract laten opstellen waar dat in geregeld is. Of zijn die afspraken anderszins tussen jullie gemaakt of zijn jullie bereid deze afspraken in een scheidingsbemiddelng of – mediation met elkaar te maken?

Hopelijk is er een VOF-svereenkomst met een voortzettingsbeding, hierdoor is duidelijk wie het bedrijf mag voortzetten. Als een overeenkomst er niet is, dan moet u terugvallen op de algemene afspraken in het burgerlijk wetboek en de handelswijze in het verleden. De conclusie is dan: sterkte in de strijd.

Ondernemersvermogen en stille reserves

Met betrekking tot het ondernemingsvermogen en de stille reserves geldt het volgende:

Als er sprake is van een zogenaamde man-vrouw VOF en in gemeenschap van goederen wordt door de scheiding het gehele vermogen ontbonden en gesplitst, zowel zakelijk als privé. Als één partner doorgaat met de onderneming, moet hij verplicht de boekwaarden en FOR van de andere partner overnemen, de verplichte doorschuiving.
Er moet wellicht worden afgerekend over stille reserves die aan de onderneming worden getrokken. Op deze stakingswinst kunnen alle stakingsfaciliteiten worden toegepast, edoch niet de stakingsaftrek. Bij een scheiding ontstaat er dan altijd discussie over de waarde van onttrokken activa en de belastingclaim die de voortzettende partner overneemt.

Het is belangrijk dit goed met uw accountant te overleggen. Wij kijken altijd naar de volgende vermogensbestanddelen per ultimo van een jaar:

  • Ondernemingsvermogen
  • Stille reserves en FOR

Privé vermogen

Met betrekking tot het privé vermogen dient er een activa en passiva overzicht opgesteld te worden.

Afhankelijk de toedeling dienen jullie aan elkaar een en ander te verrekenen. Wij kijken naar alle vermogensbestanddelen. U kunt een algemene checklist scheiden bij ons opvragen. Voor een uitgebreider advies kunt u een gratis intakegesprek met ons inplannen. Hierbij gaat het onder meer over de volgende zaken:

  • Bankrekeningen/ dépots/Spaargelden ad
  • Beleggingen-
  • Polissen met een waarden

Eigen woning en privé

Met betrekking tot eigen woning in privé is het niet zo vanzelfsprekend dat u die overneemt.
Wij kijken altijd naar de door jullie of een door jullie ingehuurde expert geschatte verkoopwaarde en naar de (hypothecaire) leningen met betrekking tot de desbetreffende woning. Indien één van jullie aangeeft graag de woning te willen overnemen rijst eerst de vraag: is dit wel mogelijk?

De bank dient u ex te ontslaan van hoofdelijke aansprakelijkheid en zullen derhalve u inkomen toetsen en willen bezien of zij daartoe bereid zijn. Als IB-ondernemer zal dat afhangen van de jaarstukken van de laatste drie jaar. Maar ook met de hoogte van de door u te betalen (bruto) partneralimentatie. Dit wordt door de geldverstrekker in mindering gebracht op uw inkomen dat mee telt voor het bepalen van de hoogte van de nieuwe hypotheek. Verder kijken zij naar de betaalbaarheid van de (nieuwe hypothecaire) geldleningen

Dat kan dus een probleem zijn. Mocht het niet lukken u ex te ontslaan van hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de leningen gekoppeld aan de woning, dan zal de woning veelal binnen een termijn worden verkocht.

U zult derhalve rekening moeten houden met een nieuwe, vaak beperkte, woonsituatie en daarnaast met (bruto) partneralimentatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over scheiden contact op met Melchior Mediations & conflictmanagement in Breda. Wij bespreken graag met u wat wij voor u kunnen betekenen.