MFN Mediator

Goedkoper dan 2 advocaten
Uurtarief of vaste prijs
Vertrouwelijk en ervaren
Particulier en zakelijk

Op zoek naar een mediator? Met een NMI mediator van Melchior Mediations in Breda weet u zeker dat u een gekwalificeerde, onpartijdige en deskundige derde inschakelt. Een NMI mediator werkt volgens de strikte gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en draagt vertrouwelijkheid hoog in het vaandel.

NMI mediator Lei van Roekel

Drs. Leonard (Lei) van Roekel MA

Lei van Roekel startte in 2000 met Melchior Mediations & conflictmanagement na 20 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt. Hij was onder meer werkzaam als fiscaal-juridisch adviseur, financieel planner en HR-projectleider op het gebied van conflictmanagement.

Lei van Roekel is al meer dan 12 jaar ingeschreven bij het NMI en heeft inmiddels meer dan 750 mediations naar tevredenheid uitgevoerd. Hij was vanaf aanvang betrokken bij de introductie van mediation in Nederland.

Personen en bedrijven die met hem hebben gewerkt, noemen hem “integer” en vinden dat hij “aandacht heeft voor zaken die niet uitgesproken worden.” Verder laat hij “partijen op het juiste moment de verantwoordelijkheid nemen en daadkracht tonen”.

Werkwijze

De mediator neemt geen standpunt in maar helpt betrokkenen in een conflict om een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is. Zelfs in situaties waarin geen uitweg lijkt te zijn, boekt een NMI mediator vaak succes.

Een NMI mediator stelt in een gratis intakegesprek een mediation startovereenkomst op. Als iedereen het eens is over de inhoud, ondertekenen de partijen deze overeenkomst en start de mediation.

Tijdens de eerste bijeenkomst start de NMI mediator met het in kaart brengen van het geschil of conflict. Het verduidelijken en vastleggen van de inhoud is belangrijk voor het verbeteren van de relatie tussen de partijen.

Als de inhoud na één of meerdere bijeenkomsten helder is, brainstormen de partijen onder leiding van de NMI mediator over mogelijke uitkomsten. Alles antwoorden zijn nog mogelijk.

In een volgende fase wordt onderhandeld en praten de betrokkenen concreter met elkaar over een mogelijke uitkomst. Voor- en nadelen worden afgewogen en samen met de NMI mediator wordt gezocht naar de meest bevredigende oplossing voor alle partijen. Deze wordt uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Bij een echtscheiding worden ook alle fiscale en juridische zaken door de NMI mediator afgehandeld. Bij een arbeidsconflict evalueert de mediator of de oplossingen ook werkelijk zijn gerealiseerd in de praktijk.

Voorwaarden

Een NMI mediatior van Melchior Mediations start alleen met mediation als de onderstaande  voorwaarden voldoende gewaarborgd kunnen worden. Voor het welslagen is het noodzakelijk dat de partijen:

  • vrijblijvend deelnemen
  • vrijwillig deelnemen
  • vertrouwelijk met informatie omgaan
  • de intentie hebben om er met behulp van de mediator uit te komen

Wanneer NMI mediator inschakelen ?

Er zijn veel geschillen en conflicten waarvoor u een NMI mediator van Melchior Mediations kunt inschakelen zoals onder meer bij:

Gratis intake

Zit u met een conflict of geschil waar u niet uitkomt? Neem dan snel contact op voor een gratis intakegesprek met een mediator van Melchior Mediations in Breda. Samen komen we er uit!