Arbeidsconflict

Medewerkers en werkgevers van deze tijd komen meer en meer op voor hun belangen onder meer omdat er steeds hogere eisen worden gesteld. De belangen van de werknemer botsen steeds vaker met de belangen van de werkgever. Dit kan leiden tot verstoorde relaties en conflicten op het werk. Ook tussen werknemers onderling of tussen directie en ondernemingsraad kan een arbeidsgeschil of arbeidsconflict ontstaan.

Schakel tijdig mediation in, ook bij een arbeidsconflict!

Ons inschakelen?

Scheiden
Goedkoper dan 2 advocaten
Uurtarief of vaste prijs
Vertrouwelijk en ervaren
Particulier en zakelijk

Impact van een arbeidsconflict

Een arbeidsconflict heeft een negatieve invloed op de werksfeer en kan leiden tot ziekteverzuim, hoge kosten, teruglopende resultaten en materiële en immateriële schade. Soms leiden arbeidsgeschillen en -conflicten zelfs tot ontslag. De impact van een conflict blijft vaak niet beperkt tot de werkvloer alleen: de betrokken partijen nemen het mee naar huis waar het invloed heeft op het dagelijks leven.

Arbeidsconflict mediation

Mediation is een goede methode om situaties die onoplosbaar lijken, weer werkbaar te maken. Onder begeleiding van een deskundige, onafhankelijke bemiddelaar zoeken de betrokken partijen naar gezamenlijke oplossingen. Bij Melchior Mediations besteden we zowel aandacht aan de inhoud van het arbeidsconflict als de standpunten, belangen, relatie en emoties van de betrokkenen. Bij mediation is er geen winnaar of verliezer, er wordt gezocht naar een win-win situatie.

Lees ook: FAQ: veelgestelde vragen over mediation bij arbeidsconflicten

Gratis intake

Als u als werknemer of werkgever een arbeidsconflict heeft en erger wilt voorkomen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij nodigen u graag uit voor een intakegesprek. Een intakegesprek is bedoeld om een keuze voor elkaar te maken, na uitleg van de werkwijze en nadere kennismaking. 

Melchior Mediations heeft jarenlange ervaring in arbeidsconflict mediation bij onder meer ING, Lego, gemeenten, belastingdiensten en ziekenhuizen. Verder heeft oprichter Lei van Roekel in zijn MA-thesis uitgebreid onderzoek gedaan naar de bevindingen van werknemers en managers in conflictsituaties.

Gratis intakegesprek aanvragen

Soorten arbeidsconflict

Melchior Mediations heeft de fiscale, juridische en psychologische deskundigheid en ervaring in huis om elk soort arbeidsconflict op te lossen.

Werkgever en werknemer

Een werkgever en werknemer kunnen een conflict krijgen. Slechte communicatie, onduidelijkheid in de functieomschrijving, het uitblijven van erkenning of promotie of een dreigend ontslag kunnen de relatie tussen werkgever en werknemer verstoren. Maar ook privéproblemen bij de werknemer of reorganisaties kunnen spanningen geven. Ook hier kan mediation uitkomst bieden. Melchior Mediations werkt zowel voor particuliere werknemers als bedrijven die met een zakelijk conflict te maken hebben.

Werknemers onderling

Ook werknemers onderling kunnen openlijk en duidelijk ruzie maken over allerlei zaken. Zo’n arbeidsconflict kan berusten op verschillen in werkwijze of karakter, pestgedrag, ongewenste intimiteiten, jaloezie over promotie en nog veel meer. Wanneer het de leidinggevende niet meer lukt om de partijen om de tafel te krijgen en samen te zoeken naar een uitkomst, is mediation de oplossing.

Directie en Ondernemingsraad

Wanneer de directie de Ondernemingsraad niet serieus neemt, kan een motie van wantrouwen volgen. Het vertrouwen raakt volledig zoek en het wordt bijna onmogelijk om samen tot een oplossing te komen. Met hulp van een mediator lukt het om vertrouwen terug te winnen en de relatie te herstellen.

Resultaat mediation

Niemand heeft belang bij het voortduren van een conflict. Door tijdig een mediator in te schakelen, kan de schade voor zowel de werknemer als werkgever beperkt blijven en raakt men niet verzeild in juridische procedures. Doordat de strijdende partijen op een andere wijze met elkaar gaan communiceren, leidt mediation niet zelden tot een duurzaam herstel van een verstoorde arbeidsrelatie.

Bij een arbeidsconflict wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld waar afspraken in worden vastgelegd. Na een maand evalueren we de afspraken met de betrokkenen, de eventuele leidinggevende en de mediator. Hierbij is de centrale vraag of de oplossingen in de praktijk gerealiseerd zijn.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over mediation bij arbeidsconflicten contact op met Melchior Mediations in Breda. Wij helpen u graag om er op een goede manier uit te komen.