Familieruzies tijdens de feestdagen voorkomen

Datum: 17 december 2018 | Categorie: Mediation

Familieruzie feestdagen

De feestdagen staan weer voor de deur. Door familieruzies vieren niet alle Nederlanders kerst met de hele familie. Er zijn zelfs Nederlanders die geen contact meer hebben met een of meerdere familieleden. Door familieruzies kijken een hoop mensen op tegen de feestdagen.

De meeste familieruzies zijn:

  • Familieruzies rondom de verdeling van een erfenis
  • Ruzies over de zorg van een familielid
  • Conflicten tussen (schoon)ouders en kinderen
  • Conflicten tussen grootouders en kleinkinderen
  • Ruzies tussen kinderen onderling
  • Conflicten met ooms, tantes, neven of nichten

Ongeacht de aard van het conflict hoopt u natuurlijk op een juiste oplossing. Zo voorkomt u familieruzies tijdens de feestdagen:

Herken vroegtijdig de signalen

Zijn er onderhuidse irritaties binnen uw familie maar is het nog niet uit de hand gelopen? Voorkomen is beter dan genezen. Kleine onenigheden kunnen snel uitlopen tot grotere conflicten wanneer deze niet tijdig uitgesproken worden. Door in te grijpen wanneer deze zaken nog klein zijn voorkomt u escalatie. Zo zijn grote familieruzies tijdens de feestdagen te voorkomen.

Uitpraten

Is er al wel sprake van ruzie? Praat de ruzie van tevoren uit of probeer het in ieder geval over de situatie te hebben voordat u weer aan tafel zal schuiven met uw familieleden. Dit voorkomt onnodige spanning tijdens het kerstdiner.

Meestal blijft een ruzie lang aanhouden omdat de familieleden niet weten hoe ze erover moeten praten. En wordt er wel over gepraat, dan komt tijdens het uitpraten van dergelijke familieruzies weer van alles naar boven. Doe dit daarom vooral niet tijdens de feestdagen zelf.

Toegeven

Het is belangrijk dat er van beide kanten toegegeven kan worden dat er bepaalde zaken gezegd of gedaan zijn. Soms zijn dit hele heftige dingen en dat is natuurlijk spijtig. Toch is toegeven de eerste stap om het weer achter u te kunnen laten. Daardoor kan er in het beste geval zelfs weer ruimte ontstaan om eens iets leuks met elkaar te ondernemen, om zo op positieve voet verder te gaan.

Uw familieleden zullen wellicht van mening verschillen, maar het is juist belangrijk om dat verschil te kunnen verdragen en elkaar ook te begrijpen. Dat besef en het bijbehorende begrip maakt het weer een stuk eenvoudiger om uit een conflict te komen.

Behandel elkaar met respect

Als familieleden bij machte zijn om te praten op een respectvolle manier, waarbij er voor iedereen ruimte is om zichzelf te verwoorden, en als mensen ook bereid zijn om naar hun eigen gedrag te kijken, dan is de kans op een positieve uitkomst een stuk groter. Uit dezelfde familie komen hoeft uiteraard niet te betekenen dat iedereen dezelfde mening moet hebben. Het gaat er uiteindelijk voornamelijk om dat men elkaar respecteert.

Als de familieleden elkaar niet respectvol behandelen, is de kans aanwezig dat simpele ruzies ontaarden in heftige familieruzies. Ruzie met familie tijdens de feestdagen zit niemand op te wachten. Probeer de onenigheden te parkeren of zorg ervoor dat deze op een respectvolle manier uitgepraat worden voordat iedereen met kerst en oud & nieuw bij elkaar aan tafel schuift.

Graaf niet in het verleden

Als het lukt om weer met elkaar in gesprek te komen, graaf dan niet al te diep in het verleden. Zeker bij jarenlange familieruzies is dit niet te adviseren. De kans is aanwezig dat de emoties te hoog oplopen waardoor het allemaal alleen maar erger wordt. Het is niet nodig om alles nogmaals te bespreken voordat het goed gemaakt kan worden.

Het is wel belangrijk om de pijn waar beide partijen mee zitten boven tafel te krijgen. Begrip is hierbij erg belangrijk: luister daadwerkelijk naar de visie van uw familieleden en spreek uit dat u begrijpt hoe ze zich voelen. Houd ook een eindresultaat voor ogen die realistisch is, zeker binnen een kort tijdsbestek. U hoeft niet direct bij elkaar de deur plat te lopen, maar het is al een mooi streven om verdraagzaam en gemoedelijk samen te kunnen zijn tijdens de feestdagen.

Mediation om familieruzies op te lossen

Is de situatie inmiddels al te ver geëscaleerd en komt u er onderling niet uit? Melchior Mediations kan bij complexe familieruzies bemiddelen tussen de partijen. Het doel is om de betrokken familieleden weer met elkaar in gesprek te laten komen, zodat de betrokkenen met elkaar passende oplossingen kunnen vinden om het conflict op te lossen.

Lees ook: Familieruzies oplossen met mediation

Wilt u meer weten over het oplossen van familieruzies met behulp van mediation? Lees meer over de voordelen, voorwaarden en onze mediators op onze pagina over familieruzies of neem direct contact met ons op.