Diverse soorten arbeidsconflicten: de onderbelichte oorzaken

Datum: 28 februari 2019 | Categorie: Zakelijk conflict

Arbeidsconflicten redenen

Bij arbeidsconflicten denken velen al snel aan onenigheid tussen collega’s, of irritaties die uitmonden in ruzies of conflicten met leidinggevenden en werkgevers. Toch zijn er nog vele andere redenen te benoemen waarom arbeidsconflicten kunnen ontstaan. We bespreken een aantal minder vaak genoemde oorzaken:

Onredelijke opdrachten

In de basis wordt van zowel werkgever als werknemer verwacht dat ze zich redelijk opstellen tegenover elkaar (goed werkgeverschap en goed werknemerschap). Als werknemer houdt dat onder andere in dat u in principe moet doen wat de werkgever van u vraagt. Onredelijke opdrachten vanuit de werkgever kunnen voor een conflict zorgen. Verlangt de werkgever iets van u wat in strijd is met uw arbeidsovereenkomst, de CAO of de wet, dan kan dit als een onredelijke opdracht beschouwd worden.

Wanneer over een opdracht onenigheid ontstaat is het van belang om dit zo snel mogelijk te bespreken. Komen werknemer en werkgever daar onderling niet uit, dan kan mediation mogelijk uitkomst bieden. Bij de lastigste gevallen (bijv. opdrachten die in strijd zijn met de wet) kan een jurist ingeschakeld worden.

Disfunctioneren

Aan de andere kant van het spectrum staat het disfunctioneren van een werknemer. Voldoet de werknemer niet aan de eisen die aan zijn / haar functie verbonden zijn, dan is er sprake van disfunctioneren. Dit kunnen inhoudelijke zaken betreffen zoals onvoldoende inzet bij het verrichten van de werkzaamheden of over onvoldoende vakkennis beschikken. Daarnaast kan het disfunctioneren ook betrekking hebben op het gedrag of de houding van de werknemer tegenover collega’s, leidinggevenden en klanten.

Wanneer de werknemer na een bespreking inziet dat verbetering nodig is, kan een verbeteringstraject gestart worden. Is dit niet het geval, ook niet na meerdere gesprekken met de werkgever? Dan kan een arbeidsconflict ontstaan. Wanneer werkgever en werknemer het niet eens worden over het functioneren van de werknemer, kan bemiddeling van een onafhankelijke derde partij helpen. Een mediator kan in dit geval meerwaarde bieden.

Een functiewijziging of overplaatsing

Stelt de werkgever een functiewijziging of overplaatsing voor, dan dient de werknemer hier in essentie open en positief op te reageren. Dit is echter wel afhankelijk van de bepalingen zoals deze in het arbeidscontract zijn opgenomen. Veel arbeidscontracten omvatten een ruime taakomschrijving en/of een eenzijdig wijzigingsbeding. Dit stelt de werkgever in staat om een functiewijziging voor te leggen aan de werkgever.

Ziet de werknemer de functiewijziging niet zitten en ontstaat hierdoor onenigheid? Of is de voorgestelde functiewijziging onredelijk in de ogen van de werknemer? Dan kan gekozen worden voor mediation, waarbij op een open manier gesproken wordt over de functiewijziging, met aandacht voor de perspectieven van zowel werkgever als werknemer. Wanneer men er dan nog niet gezamenlijk uitkomt, is een gang naar de rechter onoverkomelijk. De rechter zal in dat geval bepalen of de voorgestelde functiewijziging redelijkerwijs geaccepteerd dient te worden.

Discriminatie op het werk

Hoewel discriminatie op de werkvloer niet is toegestaan, kan dit in de praktijk wel voorkomen. Discriminatie kan voorkomen vanuit de werkgever, maar ook plaatsvinden tussen collega’s onderling. Soms is discriminatie of pestgedrag op de werkvloer duidelijk te herkennen, maar vaker is het terug te zien in subtielere gedragingen. Opdrachten die niet eerlijk verdeeld worden, het voortrekken van andere collega’s of het specificeren van algemene vereisten die bij nader inzicht toch niet zo neutraal lijken te zijn.

Wanneer discriminatie ervaren wordt, is het van belang om dit snel bespreekbaar te maken. Leiden onderlinge overleggen niet tot een oplossing en ontstaat onnodige frictie? Ook dan kan mediation door een neutrale partij uitkomst bieden.

Arbeidsconflicten in vele soorten en maten

Arbeidsconflicten kunnen dus veel verder gaan dan meningsverschillen of opgestapelde irritaties binnen de werkomgeving. Soms zijn arbeidsconflicten overduidelijk zichtbaar en direct te herkennen voor iedereen die werkzaam is binnen het bedrijf. In andere gevallen gaat het om ontwikkelingen op andere vlakken, waardoor de omgang en het functioneren van werknemer of werkgever in het gedrang kan komen.

Wanneer men de fase voorbij is waarbij intern bespreken nog een oplossing op kan leveren, kan het lonen om in gesprek te gaan met een ervaren mediator. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van mediation? Neem dan gerust contact met ons op.