Pensioen na scheiding: hoe zit dat?

Datum: 18 mei 2017 | Categorie: Echtscheiding

Echtscheiding en BV

U en uw partner liggen in een scheiding, maar hoe zit het eigenlijk met het opgebouwde pensioen? Voor een echtscheiding die na 30 april 1995 is uitgesproken geldt dat u en uw ex-partner beiden recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Breng het pensioenfonds op de hoogte van uw scheiding

Het pensioenfonds of de verzekeraar betaalt het pensioen uit aan u en uw ex-partner. Het is nodig het pensioenfonds op de hoogte te brengen van uw scheiding. Gebruik hiervoor dit formulier.

Laat het pensioenfonds binnen 2 jaar weten dat u bent gescheiden. Ontvangt uw pensioenuitvoerder het formulier niet op tijd, dan vervalt het recht op uitbetaling aan de persoon die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd. De ex-partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd moet dan zelf het deel van het pensioen na scheiding uitbetalen aan de ander.

Soorten pensioenen

Er zijn drie soorten pensioenen te onderscheiden, namelijk:

  • Het basispensioen (AOW)
  • Het ouderdomspensioen
  • Het nabestaandenpensioen

AOW-pensioenen vallen niet onder de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’. Het ouderdomspensioen valt wel onder deze wet.

Het nabestaandenpensioen wordt ook wel partnerpensioen genoemd en geldt alleen als dit geregeld is in de pensioenregeling. Wanneer u getrouwd bent heeft u recht op dit pensioen wanneer uw partner (vroegtijdig) komt te overlijden. Bent u gescheiden en komt uw ex-partner te overlijden? Dan gelden er mogelijk andere regels. Neem hierover contact op met uw pensioenuitvoerder.

Uitzonderingen

Kleine pensioenen worden niet verdeeld. Er is namelijk een ondergrens voor uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het bedrag dat het pensioenfonds aan de ex-partner die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd moet uitbetalen, moet meer zijn dan € 465,94 bruto per jaar (per 1 januari 2016).

In de wet is een standaardverdeling opgenomen. Het maakt niet uit of er sprake is van gemeenschap van goederen of huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. U en uw ex-partner hebben beiden recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Tenzij in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de wet is uitgesloten, of uitdrukkelijk staat dat er geen verdeling van ouderdomspensioen is bij de scheiding.

Beiden pensioen opgebouwd?

Hebben uw ex-partner en u beiden pensioen opgebouwd? Dan kunnen die pensioenen in principe op dezelfde manier worden opgedeeld. Heeft u allebei ongeveer evenveel pensioen opgebouwd, dan kunt u ook afzien van de verdeling van beide pensioenen.

Ouderdomspensioen en partneralimentatie

De verdeling van het ouderdomspensioen en de partneralimentatie staan los van elkaar. Als u of uw ex-partner niet voldoende inkomsten heeft om van te leven, dan moet de ander bijdragen in de kosten.

Meer informatie:

Meer vragen over wat er gebeurt met uw pensioen na scheiding van uw partner? Neem contact op met Melchior Mediations Breda.

Gratis kennismakingsgesprek aanvragen