Wat is partneralimentatie?

Datum: 28 april 2017 | Categorie: Echtscheiding

Partneralimentatie

Wanneer u of uw ex-partner na de echtscheiding niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan heeft de andere persoon de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd.

Alimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht. Er bestaan twee vormen van alimentatie, namelijk:

  • Partneralimentatie
  • Kinderalimentatie

Deze blog gaat over de alimentatie die u uw partner (of andersom) moet betalen wanneer u gaat scheiden.

Hoogte en termijn van de partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie (ofwel onderhoudsverplichting) hangt van een aantal zaken af. Afspraken hierover maakt u samen met uw ex-partner, vaak in overleg met een mediator. Wanneer u het samen niet eens wordt kan een rechter de hoogte van de alimentatie vaststellen.

Ook het termijn moet worden afgestemd. Bij scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn gesloten geldt een maximale wettelijke termijn van 12 jaar. Dit is onder andere afhankelijk van de duur van uw huwelijk. Heeft uw huwelijk korter geduurd dan vijf jaar en hebben u en uw ex-partner samen geen kinderen? Dan is de duur van partneralimentatie gelijk aan de duur het huwelijk.

Voor scheidingen die gesloten zijn vóór 1 juli 1994 geldt geen wettelijke termijn. Na het vastgestelde termijn stopt de betalingsverplichting.

Wanneer stopt of wijzigt de partneralimentatie?

Als er tussentijds veranderingen plaatsvinden in de leefomstandigheden van u of uw partner kan de partneralimentatie gewijzigd of zelfs gestopt worden. Wijziging gebeurt vaak in overleg met een ervaren mediator. Er zijn diverse redenen te benoemen voor het wijzigen van de partneralimentatie:

Zo kan ontslag of werkloosheid een reden zijn om de partneralimentatie te wijzigen. Dat zorgt er immers voor dat een van de partijen niet meer in staat is om hetzelfde bedrag af te staan, of dat er juist extra financiële ondersteuning nodig is. Anderzijds kan ook een nieuwe baan reden zijn voor wijziging van de partneralimentatie. De nieuwe baan levert meer inkomsten op, of zorgt voor een lagere inkomensbron. Aan het eind van de rit kan ook pensionering van invloed zijn op de hoogte van de inkomsten van u of uw ex-partner.

Naast werkgerelateerde zaken kunnen ook veranderingen in relatiestatus reden zijn voor wijziging van de partneralimentatie. Gaat de hulpbehoevende voormalige partner samenwonen met een nieuwe relatie? Of gaat deze partner hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan is dat een geldige reden om de partneralimentatie stop te laten zetten. De alimentatieplicht vervalt in deze gevallen namelijk definitief.

Tenslotte kunnen ook wijzigingen vanuit de overheid of overlijden zorgen voor een nieuwe situatie. In het geval van overlijden stopt de alimentatie vroegtijdig. Wijzigingen vanuit de overheid kunnen een goede reden zijn om de hoogte van de partneralimentatie opnieuw vast te stellen.

Afspraken maken

U dient samen met uw ex-partner afspraken te maken over de partneralimentatie. Deze afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld in het scheidingsconvenant. Zoals eerder aangegeven kan de alimentatieregeling tussentijds worden aangepast in overleg met een mediator. Dit gebeurt wanneer er bijzondere veranderingen plaatsgevonden hebben die van invloed kunnen zijn op de partneralimentatie. Een mediator kan u vaak in één of twee gesprekken met de berekeningen helpen.

Checklist echtscheiding

Weet wat u kunt verwachten wanneer u gaat scheiden! Download de checklist om na te gaan of u overal aan heeft gedacht.

    Aanmelden voor nieuwsbrief


    Door uw gegevens in te vullen gaat u akkoord met ons privacybeleid.

    Let op: Het ontvangen of betalen van (partner)alimentatie kan gevolgen hebben voor de belastingen die u en uw ex-partner betalen. Op de website van de Belastingdienst kunt u hier meer over lezen.