Goedkoper dan 2 advocaten
Uurtarief of vaste prijs
Vertrouwelijk en ervaren
Particulier en zakelijk

echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant bevat de volgende belangrijke onderdelen, indien dit uiteraard van toepassing is:

  • Partneralimentatie: Indien partijen dat willen wordt er een alimentatieberekening gemaakt conform de Tremanormen van de rechters. Uitgangspunt is dat partijen zelfstandig verder moeten kunnen.
  • Kinderalimentatie of de verdeling van de kosten van de kinderen: De kosten van de kinderen zullen naar draagkracht door partijen verdeeld dienen te worden. Op de eerste plaats dienen partijen de kosten van hun kinderen te bepalen. De Nibudnormen kunnen hierbij helpen. Maar de daadwerkelijke kosten van de kinderen zijn natuurlijk altijd een beter uitgangspunt. Partijen worden door ons hierbij ondersteund en geholpen om tot een juiste verdeling te komen. Uiteraard voor de time being want niets is voor altijd en kinderen komen in een andere fase. Het belangrijkste is dat er een regeling komt die over een korte periode vastloopt. Deze afspraken dienen houdbaar te zijn. Dit geldt natuurlijk voor alle afspraken.
  • Verdeling van bezittingen en schulden: Denk bijvoorbeeld aan het woonhuis, de hypotheek, bankrekeningen, aandelen, andere schulden, vakantiewoning, boot, auto’s of motoren, polissen van levensverzekering, lijfrenteverzekeringen. Het is belangrijk dat er in dit kader ook gekeken wordt naar schenkingen en nalatenschappen want sommige schenkingen en nalatenschappen kunnen onder uitsluiting verkregen zijn. Dat betekent dat deze schenkingen en nalatenschappen wettelijk niet in de verdeling wordt meegenomen. Partijen kunnen natuurlijk altijd afwijken van dat wat wettelijk is mits het maar bewust gebeurd, waarbij men ook bewust dient te zijn van de consequenties. Bij een echtscheiding is het zeer belangrijk dat de man en vrouw weten wie van hen het huis overneemt of dat het huis verkocht wordt, voordat het convenant getekend wordt. Het tempo van de mediation is bij elke echtscheiding anders, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om te onderzoeken wat financieel haalbaar is. We geven partijen de gelegenheid om dit samen met de financieel adviseur te overleggen. Aangezien Lei van Roekel jarenlang als fiscaal juridisch adviseur heeft gewerkt kan hij ook meedenken en tips geven die de partijen kunnen gebruiken bij het overleg met hun financieel adviseur.
  • Pensioen: De pensioenen dienen verdeeld te worden. Wij kunnen aangeven welke mogelijkheden er zijn.