Wetsvoorstel ‘scheiden zonder rechter’ ingetrokken

Datum: 31 januari 2018 | Categorie: Echtscheiding

Scheiden zonder rechter

Eind 2014 werd het wetsvoorstel ‘scheiden zonder rechter’ ingediend. Dit wetsvoorstel zou het mogelijk maken om te kunnen scheiden zonder tussenkomst van een rechter en advocaat. Stellen die hiervoor zouden kiezen, konden een echtscheiding uit laten spreken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze mogelijkheid zou alleen bestaan voor stellen zonder minderjarige kinderen, die geen aanvullende afspraken en bepalingen vast wilden leggen naast de echtscheiding.

Nadat het wetsvoorstel al langere tijd op tafel heeft gelegen, werd in november 2017 de knoop doorgehakt: het wetsvoorstel ‘scheiden zonder rechter’ is ingetrokken. Dat betekent dat echtscheidingen niet kunnen verlopen zonder rechtspraak.

Kritiek op het voorstel

Het wetsvoorstel ‘scheiden zonder rechter’ is ingetrokken omdat er niet voldoende draagkracht was voor de wet in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel kon namelijk rekenen op veel kritiek. Hoewel scheiden zonder rechtspraak het proces eenvoudiger en goedkoper zou maken, zitten er ook een aantal haken en ogen aan.

Door tussenkomst van een rechter en advocaat uit het proces te halen, worden de stellen mogelijk niet langer voldoende geïnformeerd. De scheidingsprocedure is vrij complex en de juiste ondersteuning van een advocaat of mediator is in de ogen van de Tweede Kamer essentieel.

Scheiden met een mediator is wel mogelijk!

Betekent het intrekken van het wetsvoorstel ook dat scheiden zonder advocaat niet mogelijk is? Gelukkig is er nog een fijn alternatief: wie liever geen advocaat betrekt bij de echtscheiding, kan kiezen voor mediation. Uw mediator bemiddelt tussen u en uw partner en vertegenwoordigt daarbij beide partijen. Samen met de mediator maakt u de juiste afspraken en stelt u plannen op waar zowel u als uw partner achter staan.

De keuze voor mediation heeft veel voordelen. Zo verloopt scheiden met behulp van een mediator vaak sneller dan het scheidingsproces met tussenkomst van advocaten. Bovendien is mediation om die reden ook vaak goedkoper dan de langdurige juridische procedures waar advocaten bij betrokken zijn. De mediator vertegenwoordigt beide partijen. U komt dus niet lijnrecht tegenover uw partner te staan, maar probeert samen met de mediator tot overeenkomsten te komen waar u beiden achter staat.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van mediation? Neem dan contact met ons op voor meer informatie, of maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Gratis kennismakingsgesprek aanvragen