Goedkoper dan 2 advocaten
Uurtarief of vaste prijs
Vertrouwelijk en ervaren
Particulier en zakelijk

Mediation voor particulieren

De rechter beslecht, bij de mediator komt u tot uw recht.

Het is vervelend om te maken te hebben met een echtscheiding of een verstoorde relatie. Het leidt vaak tot spanningen en heftige emoties. Wanneer uw belangen lijnrecht tegenover de ander lijken te staan, is het moeilijk om het gemeenschappelijk belang voor ogen te houden. Het idee ontstaat dat de ander het u met opzet zo moeilijk mogelijk maakt en de kans bestaat dat de ander hetzelfde denkt van u. Dit lost niets op en kost veel energie. Samen tot een oplossing komen wordt steeds moeilijker en lijkt zelfs onmogelijk.

De oplossing

Melchior Mediations kan u helpen om situaties die onoplosbaar lijken, weer werkbaar te maken. De mediator is een professionele, onafhankelijke conflictbegeleider. Hij neemt geen standpunt is maar heeft als doel u te begeleiden naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.

De mediators van Melchior Mediations zijn NMI gecertificeerd en gespecialiseerd in de totale begeleiding van echtscheidingen, privéconflicten, familieconflicten en arbeidsconflicten. Onze methode is snel, doeltreffend en kostenbesparend. Sinds de oprichting in 2000 hebben wij al meer dan 750 mediations met een goede rating op onze naam staan. Wij werken door heel Nederland, België en Luxemburg.

Gratis intake

Bij conflicten in de particuliere sfeer, werken wij altijd met een gratis intake gesprek. In dit gesprek schatten we in hoe ingewikkeld de situatie is en wat de kosten zullen gaan worden. We gaan ook na of u in aanmerking komt voor een toevoeging of dat uw rechtsbijstandverzekering een deel van de kosten van mediation dekt. Wij werken tegen een uurtarief of tegen een vaste prijsafspraak.

Zit u midden in een scheiding of een conflict op het werk of in de privésfeer? Neem dan nog vandaag contact met ons op. Wij helpen u graag om er op een goede manier uit te komen!

Mediation

Mediation (conflictbemiddeling) is een snelle manier om conflicten op te lossen zonder dat er juridische stappen aan te pas komen. Onder deskundige en respectvolle begeleiding gaan de betrokkenen op zoek naar een oplossing voor hun conflict. Het uitgangspunt is dat alle partijen zich kunnen vinden in de uiteindelijke oplossing. Er wordt gezocht naar een win-win situatie.

Voordelen mediation

Als u bij een scheiding of conflict in de rechtszaal komt te staan, is er vaak een verliezer en een winnaar. De kracht van mediation is dat er geen verliezers zijn. En dat is wel zo prettig als u na een scheiding of oplossing van een conflict binnen de familie of het werk nog met elkaar te maken krijgt. Een ander voordeel is dat mediation goedkoper is dan langdurige juridische procedures. Vaak worden partijen het binnen één of enkele gesprekken al eens.

Resultaat mediation

Doordat partijen op een andere manier met elkaar praten, worden verstoorde relaties vaak duurzaam hersteld, in ieder geval tot op het niveau waarop u als onderhandelingspartners tot een regeling kunt komen.

Bij een echtscheiding wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld met daarin onder meer afspraken met betrekking tot een bezoekregeling voor de kinderen, de verdeling van de bezittingen, de woning en het betalen van kinder- en/of partneralimentatie. Ook worden alle andere juridische en fiscale zaken waar u bij een echtscheiding mee te maken krijgt, voor u geregeld.

Bij complexe familieconflicten of een privéconflict wordt geprobeerd om een zodanige oplossing te vinden dat de banden en relaties weer worden hersteld.

Bij een arbeidsconflict wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de oplossing en afspraken worden vastgelegd. Melchior Mediations evalueert met u en uw eventuele leidinggevende of de overeenkomst wordt nagleefd.

Voorwaarden mediation

Melchior toetst elke zaak vooraf. Als de mediation voorwaarden niet voldoende gewaarborgd kunnen worden, kan de mediation niet starten. Het is belangrijk dat alle betrokkenen:

  • vrijwillig deelnemen
  • vrijblijvend deelnemen
  • vertrouwelijk met informatie omgaan
  • de intentie hebben om er met behulp van de mediator uit te komen

Meer informatie

Neem voor meer informatie over mediation contact op met Melchior Mediations in Breda. Wij kijken graag wat we voor u kunnen doen.