Arbeidsconflict oplossen met mediation

Datum: 8 mei 2017 | Categorie: Mediation, Zakelijk conflict

Tarieven Mediation bij arbeidsconflict en echtscheidingsconflict lost het conflict op

Een arbeidsconflict gaat vaak samen met boosheid, veel emotie en een gevoel van machteloosheid. Ziet u er als werknemer iedere dag als een berg tegenop om te gaan werken? Of voelt u zich als werkgever ongemakkelijk door de situatie met uw medewerker? En botsen de belangen van werknemer en werkgever met elkaar? Dan kan er sprake zijn van een arbeidsconflict. Schakel tijdig mediation in om de situatie weer werkbaar te maken.

Bekijk ook:

FAQ: veelgestelde vragen over mediation bij arbeidsconflicten

Conflict tussen werknemer en werkgever

Conflicten kunnen ontstaan tussen collega’s maar ook tussen een werkgever en één of meerdere werknemers. Een arbeidsconflict heeft een negatieve invloed op de werksfeer. Dit gaat ten koste van de prestaties en kan zelfs leiden tot ziekteverzuim of ontslag.

De inhoud van ieder arbeidsconflict is anders. Soms gaat het over geld, macht, reputatie of over normen en waarden. Hieronder benoemen we de meest voorkomende conflicten op de werkvloer.

Reorganisatie

Een reorganisatie zorgt voor spanning en onzekerheid bij de werknemers. Gaat uw bedrijf reorganiseren? Licht uw medewerkers dan tijdig en zorgvuldig in.

Loonachterstand

In crisistijd ontstaan veel arbeidsconflicten doordat werkgevers de lonen (maar ook bonussen en eindejaarsuitkeringen) van hun medewerkers niet op tijd uitbetalen.

Verstoorde arbeidsrelatie

Er zijn verschillende oorzaken voor verstoorde arbeidsrelaties, zoals botsende ego’s, miscommunicatie, een onduidelijke organisatiestructuur, onduidelijkheid over taken en een gebrek aan tijd voor de werkzaamheden.

Disfunctioneren

Het functioneren van werknemers wordt vaak nauwlettend in de gaten gehouden door de werkgever. Ze voeren vaker functioneringsgesprekken uit en geven meer waarschuwingen. De werknemers voelt deze druk, wat niet altijd bevorderlijk is voor de werkrelatie.

Ontslag op staande voet

Wanneer de werknemer op staande voet wordt ontslagen dan is er vaak sprake van een duidelijke oorzaak, zoals diefstal of verduistering. Zo’n situatie loopt vaak uit op een serieus arbeidsconflict waarbij een rechter een uitspraak moet doen om het ontslag rechtsgeldig te verklaren.

Re-integratie

De meeste arbeidsconflicten zijn arbeid situationeel en hebben met spanningen en ziekmeldingen naar aanleiding van deze spanningen te maken. Spanningen en stress hebben ook invloed op lichamelijke klachten. Bepaalde lichamelijke klachten, onder meer rug en schouderpijn, zijn stress gerelateerd.

Sommige medewerkers zijn ziek en kunnen daarom niet werken. Niet alle werkgevers zijn in staat de loondoorbetaling lang dragen en kunnen daarom de medewerker ‘pushen’ om weer te gaan werken. De terugkeer naar werk wordt ook wel re-integratie genoemd. De werknemer heeft vaak tijd nodig om weer te focussen naar de toekomst. Hier zit een spanningsveld en om de verwachtingen van de werkgever en de werknemer tijdens een ziekteperiode met een onderliggend conflict op elkaar af te stemmen biedt mediation een goede uitkomst.

Overigens kan een exit-traject ook een goede uitkomst van een mediation zijn, als beide partijen zich hierin kunnen vinden.

Arbeidsconflict oplossen

Een arbeidsconflict oplossen is noodzakelijk, want vanzelf verdwijnt het niet! Signaleer het conflict tijdig en voorkom dat het escaleert. Stel de problemen vast en breng onopgemerkte knelpunten samen naar voren. Een mediator is de aangewezen persoon om in deze fase de partijen te begeleiden zodat het arbeidsconflict snel en goed wordt opgelost. Het kan ook gebeuren dat de partijen er tijdens de mediation achterkomen dat het beter is om afscheid van elkaar te nemen.

Teamconflicten

Conflicten kunnen ook voorkomen binnen een team. Hierbij biedt groepsmediation uitkomst. Meer weten over hulp bij teamconflicten? Of heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever of werknemer? Neem snel contact op met onze mediators.

Gratis kennismakingsgesprek aanvragen