4 waardevolle tips om arbeidsconflicten te voorkomen

Datum: 18 juli 2018 | Categorie: Zakelijk conflict

Arbeidsconflict

Arbeidsconflicten zijn van alle tijden. Vandaag de dag lijken arbeidsconflicten vaker voor te komen. Medewerkers komen steeds meer op voor hun belangen, terwijl de werkgever ook hogere eisen begint te stellen aan de medewerkers. Hoe voorkomt u dat een arbeidsconflict ontstaat? En hoe vermijdt u escalatie en de daarbij gepaarde verstoring van de onderlinge relaties op de werkvloer? We bespreken een aantal essentiële tips in deze blog.

Herken vroegtijdig de signalen

Arbeidsconflicten komen nooit zomaar uit de lucht vallen. Door alert te blijven en signalen op te pikken kunt u in een vroeg stadium al een groeiend conflict constateren. Wanneer moeten er alarmbellen gaan rinkelen? U kunt onder andere denken aan een arbeidsconflict wanneer u signaleert dat:

  • Werknemers duidelijk ongemotiveerd zijn, zeker wanneer hier eerder nog geen sprake van was
  • Werknemers vaker verzuimen
  • Ruzies en onenigheden niet langer uitgepraat worden
  • Er groepsvorming ontstaat

Grijp op tijd in

Bovenstaande signalen zijn natuurlijk nog maar enkele voorbeelden. Wanneer u het gevoel heeft dat er onderling zaken niet helemaal lekker lopen kan het al waardevol zijn om daar naar te handelen. Bij groeiende arbeidsconflicten is het belangrijk om hier op tijd op in te spelen. Laat conflicten niet te lang ‘sudderen’, maar grijp op tijd in.

Na het herkennen van de signalen kunt u in gesprek gaan met de betrokken medewerkers. In het gesprek kunt u achterhalen of het daadwerkelijk om een (potentieel) arbeidsconflict gaat. Als dat het geval is, vraagt u de betrokken partijen of zij het conflict zelf kunnen oplossen of daarbij hulp en ondersteuning kunnen gebruiken.

Door niet direct het heft in eigen handen te nemen vergroot u de conflictvaardigheid van uw medewerkers. Wel is het belangrijk om meteen met de betrokken medewerkers duidelijke afspraken te maken over de manier waarop zij het arbeidsconflict gaan oplossen. Door dit concreet te maken kan er actief gewerkt worden naar een oplossing waar alle partijen bij gebaat zijn.

Besteed aandacht aan de manier van communiceren

Communicatie speelt altijd een centrale rol in zowel het ontstaan als het oplossen van arbeidsconflicten. Veel arbeidsconflicten zijn te voorkomen door op een juiste wijze te communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van zinvolle feedback, waarbij u problemen benoemt zonder daar direct een oordeel of conclusie aan te koppelen.

Daarbij is écht luisteren ook essentieel om escalatie te voorkomen en daadwerkelijk een oplossing te bereiken. U kunt het gesignaleerde gedrag benoemen, maar sta ook open voor de verklaringen van de medewerkers. Mogelijk ligt de situatie voor hen anders dan u in eerste instantie voor ogen had, wat weer ruimte biedt voor alternatieve oplossingen. Door niet alleen uw feedback te zenden maar ook daadwerkelijk open te staan voor de reactie voorkomt u dat u het arbeidsconflict juist verder vergroot.

Schakel een mediator in

Komen de partijen er onderling niet uit? En biedt hulp van u of een collega ook geen uitkomst? Dan kan het verstandig zijn om een ervaren mediator in te schakelen. De mediator is onpartijdig en helpt met het bereiken van een win-win situatie. Samen met de betrokken partijen wordt gezocht naar een oplossing waar alle betrokkenen vrede mee hebben.

Door te kiezen voor mediation kunnen vervelende juridische procedures vermeden worden, wat prettig is voor alle betrokken partijen. Juridische inmenging zorgt vaak voor verharding van de standpunten, wat de onderlinge relatie niet ten goede komt. Met mediation kan van begin af aan gewerkt worden aan het herstellen van de verstoorde arbeidsrelatie. Voorwaarde is wel dat alle betrokkenen open staan voor mediation om tot een passende oplossing te komen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van mediation om een arbeidsconflict op te lossen? Neem dan contact met ons op. Melchior Mediations biedt een gratis intakegesprek aan:

Gratis intakegesprek aanvragen